Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (38)

  Kommun och politik (4)

  Kultur och fritid (12)

  • Ansöka om lotteriregistrering

   Använd den här tjänsten för skicka in en ansökan för lotteriregistrering.

  • Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd

   Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av föreningar som bedriver verksamhet med deltagande barn och ungdomar. För att söka om kommunalt lokalt aktivitetsstöd måste du ha fört in närvaro på närvarokort som du sedan bifogar i denna e-tjänst. Här kan du ladda ned närvarokort att fylla i.

   Ansökan för ht skall ha inkommit senast 25 februari.
   Ansökan för vt skall ha inkommit senast 25 augusti.

  • Ansökan om kulturellt verksamhetsstöd

   Kulturellt verksamhetsstöd söks en gång om året för föreningens ordinarie verksamhet med huvudsakligen kulturell inriktning. Verksamhet för vilken stöd söks ska ha inriktning på musik, teater, film, konst, konsthantverk och kulturminnesvård mm. inom kulturens verksamhetsområde.  Ansökan skall vara Vilhelmina kommun tillhanda senast 15 april.

  • Boka boende i Vilhelmina kyrkstad

   Boka boende i Vilhelmina kyrkstad.

   Länk till STF:s bokningssida.

  • Bygdemedel

   Ansökan för bygdemedel lämnas in till Länsstyrelsen Västerbotten. Ansökningsperioden är 1 nov - 31 jan via deras e-tjänst som du når här.

   Läs mer om e-tjänsten  och få instruktioner på Länsstyrelsens sida om bygdemedel.

  • Årsredovisning från förening

   Registrerade föreningar som har för avsikt att söka lokal-, ledar- eller aktivitetsbidrag hos Vilhelmina kommun ska före den 15 februari årligen lämna in uppgifter för hur föreningens verksamhet/er fungerat under det föregående året samt vad som planeras innevarande år.

  Näringsliv och arbete (24)

  Omsorg och stöd (5)

  Utbildning och barnomsorg (22)

  • Anmäl förändringar i ägar- och ledningskretsen för fristående förskola

   Här kan representanter för fristående förskolor rapportera in förändringar i ägar- och ledningskretsen.

  • Anmäla om adressändring eller ändrade familjeförhållanden, förskola/fritids

   Anmäl ändrad adress eller förändringar i familjesituationen, det kan exempelvis vara vid en separation eller nytt samboförhållande.

  • Anpassade måltider

   Här kan du lämna in ansökan om anpassade måltider för elever i förskola och skola.

  • Ansöka om att barnet får vara på förskola/fritids under förälders ledighet

   Gör en ansökan om du har behov av att ditt barn ska vara på förskola/fritids under förälders ledighet. Denna e-tjänst gäller endast om ditt barn är placerat vid kommunal förskola/fritidshem, ej fristående.

    

  • Ansöka om inackorderingstillägg

   Här kan du ansöka om inackorderingstillägg om du studerar vid gymnasieskola och har lång eller besvärlig resväg. 

  • Ansöka om ny skola, byte av skola eller flytt (F-9)

   Anmäl inflyttning till kommunen och behov av skolplats för ditt barn alternativt utflyttning eller byte av skola. 

   Gäller ansökan byte till plats i resursskola så ska du använda annan e-tjänst: https://sjalvservice.vilhelmina.se/resursskola

    

  • Ansökan om att starta fristående verksamhet - Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

   Här kan du ansöka om att starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

  • Ansökan om busskort för gymnasieelev

   Ansök om terminsbiljett för gymnasieelever

  • Ansökan om specialkost i förskola och skola

   Här kan du ansöka om specialkost av medicinska skäl för elever i skola eller förskola. 

  • Ansökan till resursskola

   Vilhelmina resursskola är en grundskola som startar i augusti 2024 för elever i åk 4-6. Succesivt utökas verksamheten att gälla även högstadiets åk 7-9. Skolan är anpassad för elever i behov av särskilt stöd samt för elever med särskilda behov av anpassningar i lärmiljön. Antalet inskrivna elever kommer att begränsas och gäller endast för elever i Vilhelmina kommun och som behöver särskilt stöd. Vid fler sökande än det finns platser så kommer elever som har störst behov att prioriteras.

   Sista ansökningsdatum för läsåret 24/25 är 2024-04-26

  • Hälsouppgifter för elev, anmälan

   Anmäl hälsouppgifter för elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 samt i gymnasiet årskurs 1.

  • Lämna medgivande för vaccination för elever

   Här kan du lämna in medgivande för vaccination om ditt barn går i grundskolan.

  • Quiculum - e-tjänster mm inom skolan

   I Quiculum hittar du bland annat frånvaroanmälan, meddelandefunktion, schema för elever i skolan och schema för vistelsetider i förskola och fritidshem.

  • Skicka in tillsynsunderlag som fristående förskola

   Här skickar du som kontaktperson för fristående förskola in underlag inför den regelbundna tillsynen.

  • Tillåtelse till skolsköterska att hämta skolhälsojournal

   Lämna tillåtelse till skolhälsovården att skolhälsojournal får skickas vidare från föregående skola till nuvarande skola.

  • Överenskommelse - Elevskåp och Dator - Hembergsskolan

   Använd denna e-tjänst för att lämna in överenskommelse om skåp och dator för elev i Vilhelmina kommun som går på Hembergsskolan.

  Övriga e-tjänster (13)

  • Anmäla kommande hygges- eller naturvårdsbränning

   Använd denna e-tjänst för att anmäla en kommande hygge- eller naturvårdsbränning.

  • Anmälan fiberanslutning (bredbandsprojekt) Bäsksjöområdet

   Privatpersoner och organisationer kan göra en intresseanmälan för fiberanslutning inom Bäsksjöområdet. Fiberanslutningen installeras av Vilnet.

  • Ansöka om tillstånd för hantering av gasol vid tillfälliga evenemang

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd för att hantera gasol vid tillfälliga publika evenemang i Västerbotten.

  • Ansöka om tillstånd till hantering brandfarlig vara

   I den här tjänsten kan du ansöka om nytt tillstånd, ansöka om innehavarskifte, anmäla föreståndare för befintligt tillstånd eller ansöka om förlängning av gällande tillstånd.

  • Ansökan om dispens för egen sotning

   I den här tjänsten kan du som är fastighetsägare ansöka om dispens för egen sotning på din fastighet. 

  • Ansökan om hantering av explosiva varor

   I den här tjänsten kan du söka tillstånd från räddningstjänsten för förvaring, förvärv, handel och överföring av explosiva varor. Du kan också använda tjänsten för att registrera en föreståndare.

  • SMS-tjänst

   Registrera dig till SMS-Service och få viktig information som berör din adress.