Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (22)

  • Anmäla installation av värmepumpsanläggning

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

  • Anmäla installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

   Vid en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad och/eller rökkanal måste du alltid göra en anmälan

   Vid en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad och/eller rökkanal måste du alltid göra en anmälan

  • Anmäla problem i boendemiljö

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din bostadsmiljö.

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din bostadsmiljö.

  • Ansöka om annan fakturamottagare än fastighetsägaren

   Här ansöker du om om att få fakturan för avfallstjänster, vatten och spillvatten skickad till exempelvis en hyresgäst.

   Här ansöker du om om att få fakturan för avfallstjänster, vatten och spillvatten skickad till exempelvis en hyresgäst.

  • Ansöka om förlängt slamtömningsintervall (e-blankett)

   Har du en permanent bostad eller ett fritidshus kan du i vissa fall ändra intervallen för slamtömningen till vartannat år. Du ansöker om det här.

   Har du en permanent bostad eller ett fritidshus kan du i vissa fall ändra intervallen för slamtömningen till vartannat år. Du ansöker om det här.

  • Ansöka om tillstånd för nedgrävning av häst (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd från Vilhelmina kommun för att gräva ner en död häst. 

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd från Vilhelmina kommun för att gräva ner en död häst. 

  • Attefallsanmälan

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

  • Beställa tömning av slambrunn eller tank

   Här kan du beställa tömning av slambrunn eller tank. 

   Beställning som görs fram till sista april omfattas av ordinarie taxa.

   Beställning som görs efter sista april omfattas av förhöjd taxa.

   Här kan du beställa tömning av slambrunn eller tank. 

   Beställning som görs fram till sista april omfattas av ordinarie taxa.

   Beställning som görs efter sista april omfattas av förhöjd taxa.

  • Beställning av sopkärl

   Använd den här tjänsten om du vill beställa ett sopkärl för hushållsavfall. 

   Använd den här tjänsten om du vill beställa ett sopkärl för hushållsavfall. 

  • Göra en bygganmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

  • Klagomål inom miljö- och hälsoskydd

   Här kan du skicka in klagomål kring olägenheter för människors hälsa eller miljön, exempelvis buller eller störande rök. 

   Här kan du skicka in klagomål kring olägenheter för människors hälsa eller miljön, exempelvis buller eller störande rök. 

  • Köldmedieanläggning - anmäla installation, skrotning eller ändring av uppgifter

   Här kan du anmäla ny köldmedieanläggning, anmäla skrotning av köldmedieanläggning, uppdatera kontaktuppgifter till med person med ansvar för köldmedieanläggningen samt uppdatera faktureringsadress

   Här kan du anmäla ny köldmedieanläggning, anmäla skrotning av köldmedieanläggning, uppdatera kontaktuppgifter till med person med ansvar för köldmedieanläggningen samt uppdatera faktureringsadress

  • Lämna in faroanalys av dricksvatten

   Mindre vattenföreningar är skyldiga att lämna in en faroanalys av dricksvattenproduktion var femte år.

   Mindre vattenföreningar är skyldiga att lämna in en faroanalys av dricksvattenproduktion var femte år.

  • Rapportera matförgiftning eller allergisk reaktion till kommunens livsmedelskontroll

   Har du fått en allergisk reaktion eller misstänkt matförgiftning efter att ha ätit på restaurang eller köpt hem mat från en verksamhet i Vilhelmina kommun? Då ska du anmäla det till kommunen så fort som möjligt. 

    

   Har du fått en allergisk reaktion eller misstänkt matförgiftning efter att ha ätit på restaurang eller köpt hem mat från en verksamhet i Vilhelmina kommun? Då ska du anmäla det till kommunen så fort som möjligt. 

    

  • Registrera och anmäla dricksvattenanläggning (e-blankett)

   Använd denna e-blankett för att registrera och anmäla en ny större dricksvattenanläggning i Vilhelmina kommun. 

   Använd denna e-blankett för att registrera och anmäla en ny större dricksvattenanläggning i Vilhelmina kommun. 

  • Skicka in kontrollrapport för köldmedieanläggning

   Använd denna e-tjänst för att skicka in ett kontrollintyg för köldmedieanläggning.

   Använd denna e-tjänst för att skicka in ett kontrollintyg för köldmedieanläggning.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (3)

  Kultur och fritid (6)

  Näringsliv och arbete (9)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (3)

  Utbildning och barnomsorg (13)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (7)

  • Ansökan om hantering av explosiva varor

   I den här tjänsten kan du söka tillstånd från räddningstjänsten för förvaring, förvärv, handel och överföring av explosiva varor. Du kan också använda tjänsten för att registrera en föreståndare.

   I den här tjänsten kan du söka tillstånd från räddningstjänsten för förvaring, förvärv, handel och överföring av explosiva varor. Du kan också använda tjänsten för att registrera en föreståndare.

  Visa allaVisa färre