Anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter (e-blankett)

LÄS MER

I denna e-tjänst anmäler du försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) och försäljning av tobaksfria nikotinprodukter enligt Lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). Anmälan ska skickas in till miljö- och byggnadsnämnden innan försäljningen påbörjas.

Det är obligatoriskt att skicka in en kopia på aktuellt egenkontrollprogram i samband med anmälan. Du bifogar ditt egenkontrollprogram direkt här i den digitala blanketten. 

För mer information om vad egenkontrollprogrammet ska innehålla, se Folkhälsomyndighetens hemsida. www.folkhalsomyndigheten.se.

Avgift för registreringen

För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift som motsvarar en timmes handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun. Uppgifter om avgiften hittar du på vår hemsida: Taxor och avgifter.

Tillsynsbesök görs varje år och då gör vi tillsammans med er en genomgång av gällande villkor. Vilhelmina kommun har även möjlighet att genomföra kontrollköp som en del av tillsynsuppdraget. Tillsynsbesök debiteras årligen enligt ovanstående taxa.

Åldersdekaler

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du åldersdekaler för utskrift eller beställning: https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationer/?so=&ph=&q=18+%C3%A5rs+dekaler

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
094014000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bifogat egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa