Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (26)

  • Anmäla installation av värmepumpsanläggning

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

  • Anmäla problem i boendemiljö

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din bostadsmiljö.

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din bostadsmiljö.

  • Ansöka om annan fakturamottagare än fastighetsägaren

   Här ansöker du om om att få fakturan för avfallstjänster, vatten och spillvatten skickad till exempelvis en hyresgäst.

   Här ansöker du om om att få fakturan för avfallstjänster, vatten och spillvatten skickad till exempelvis en hyresgäst.

  • Ansöka om förlängt slamtömningsintervall (e-blankett)

   Har du en permanent bostad eller ett fritidshus kan du i vissa fall ändra intervallen för slamtömningen till vartannat år. Du ansöker om det här.

   Har du en permanent bostad eller ett fritidshus kan du i vissa fall ändra intervallen för slamtömningen till vartannat år. Du ansöker om det här.

  • Ansöka om strandskyddsdispens

   Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land

   Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land

  • Ansöka om tillstånd för nedgrävning av häst (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd från Vilhelmina kommun för att gräva ner en död häst. 

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd från Vilhelmina kommun för att gräva ner en död häst. 

  • Attefallsanmälan

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här beställer du som byggherre nybyggnadskarta av kommunen.

   I normalfallet tar det ca tio dagar men kan ta längre tid under semesterperioden.

   Här beställer du som byggherre nybyggnadskarta av kommunen.

   I normalfallet tar det ca tio dagar men kan ta längre tid under semesterperioden.

  • Beställa tömning av slambrunn eller tank

   Här kan du beställa tömning av slambrunn eller tank. 

   Beställning som görs fram till sista april omfattas av ordinarie taxa.

   Beställning som görs efter sista april omfattas av förhöjd taxa.

   Här kan du beställa tömning av slambrunn eller tank. 

   Beställning som görs fram till sista april omfattas av ordinarie taxa.

   Beställning som görs efter sista april omfattas av förhöjd taxa.

  • Beställning av sopkärl

   Använd den här tjänsten om du vill beställa ett sopkärl för hushållsavfall. 

   Använd den här tjänsten om du vill beställa ett sopkärl för hushållsavfall. 

  • Bostadsanpassning - ansökan om bidrag

   Här kan du ansöka om bidrag till bostadsanpassning.

   Här kan du ansöka om bidrag till bostadsanpassning.

  • Göra en bygganmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

  • Göra ägarbyte för vatten, avlopp och avfall

   När du säljer din fastighet måste du anmäla det till oss i samband med ägarbytet för att fakturan ska komma till rätt person. Anmälan gör du här.

   När du säljer din fastighet måste du anmäla det till oss i samband med ägarbytet för att fakturan ska komma till rätt person. Anmälan gör du här.

  • Intyg för bostadsanpassningsbidrag (för t ex arbetsterapeut)

   Här kan du skicka in ett intyg och/eller inskannad blankett för ansökan om bostadsanpassning.

   Här kan du skicka in ett intyg och/eller inskannad blankett för ansökan om bostadsanpassning.

  • Klagomål inom miljö- och hälsoskydd

   Här kan du skicka in klagomål kring olägenheter för människors hälsa eller miljön, exempelvis buller eller störande rök. 

   Här kan du skicka in klagomål kring olägenheter för människors hälsa eller miljön, exempelvis buller eller störande rök. 

  • Köldmedieanläggning - anmäla installation, skrotning eller ändring av uppgifter

   Här kan du anmäla ny köldmedieanläggning, anmäla skrotning av köldmedieanläggning, uppdatera kontaktuppgifter till med person med ansvar för köldmedieanläggningen samt uppdatera faktureringsadress

   Här kan du anmäla ny köldmedieanläggning, anmäla skrotning av köldmedieanläggning, uppdatera kontaktuppgifter till med person med ansvar för köldmedieanläggningen samt uppdatera faktureringsadress

  • Lämna in faroanalys av dricksvatten

   Mindre vattenföreningar är skyldiga att lämna in en faroanalys av dricksvattenproduktion var femte år.

   Mindre vattenföreningar är skyldiga att lämna in en faroanalys av dricksvattenproduktion var femte år.

  • Rapportera matförgiftning eller allergisk reaktion till kommunens livsmedelskontroll

   Har du fått en allergisk reaktion eller misstänkt matförgiftning efter att ha ätit på restaurang eller köpt hem mat från en verksamhet i Vilhelmina kommun? Då ska du anmäla det till kommunen så fort som möjligt. 

    

   Har du fått en allergisk reaktion eller misstänkt matförgiftning efter att ha ätit på restaurang eller köpt hem mat från en verksamhet i Vilhelmina kommun? Då ska du anmäla det till kommunen så fort som möjligt. 

    

  • Registrera och anmäla dricksvattenanläggning (e-blankett)

   Använd denna e-blankett för att registrera och anmäla en ny större dricksvattenanläggning i Vilhelmina kommun. 

   Använd denna e-blankett för att registrera och anmäla en ny större dricksvattenanläggning i Vilhelmina kommun. 

  • Skicka in kontrollrapport för köldmedieanläggning

   Använd denna e-tjänst för att skicka in ett kontrollintyg för köldmedieanläggning.

   Använd denna e-tjänst för att skicka in ett kontrollintyg för köldmedieanläggning.

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (2)

  Kultur och fritid (8)

  • Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd

   Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av föreningar som bedriver verksamhet med deltagande barn och ungdomar. För att söka om kommunalt lokalt aktivitetsstöd måste du ha fört in närvaro på närvarokort som du sedan bifogar i denna e-tjänst. Här kan du ladda ned närvarokort att fylla i.

   Ansökan för ht skall ha inkommit senast 25 februari.
   Ansökan för vt skall ha inkommit senast 25 augusti.

   Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av föreningar som bedriver verksamhet med deltagande barn och ungdomar. För att söka om kommunalt lokalt aktivitetsstöd måste du ha fört in närvaro på närvarokort som du sedan bifogar i denna e-tjänst. Här kan du ladda ned närvarokort att fylla i.

   Ansökan för ht skall ha inkommit senast 25 februari.
   Ansökan för vt skall ha inkommit senast 25 augusti.

  • Ansökan om kulturellt verksamhetsstöd

   Kulturellt verksamhetsstöd söks en gång om året för föreningens ordinarie verksamhet med huvudsakligen kulturell inriktning. Verksamhet för vilken stöd söks ska ha inriktning på musik, teater, film, konst, konsthantverk och kulturminnesvård mm. inom kulturens verksamhetsområde.  Ansökan skall vara Vilhelmina kommun tillhanda senast 15 april.

   Kulturellt verksamhetsstöd söks en gång om året för föreningens ordinarie verksamhet med huvudsakligen kulturell inriktning. Verksamhet för vilken stöd söks ska ha inriktning på musik, teater, film, konst, konsthantverk och kulturminnesvård mm. inom kulturens verksamhetsområde.  Ansökan skall vara Vilhelmina kommun tillhanda senast 15 april.

  Visa allaVisa färre

  Näringsliv och arbete (12)

  Visa allaVisa färre

  Omsorg och stöd (17)

  • Anmälan om behov av god man/förvaltare för barn


   Anmälan till överförmyndaren att det föreligger förhållanden som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt (SoF 5 kap 3 § p 3)


   Anmälan till överförmyndaren att det föreligger förhållanden som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt (SoF 5 kap 3 § p 3)

  • Anmälan om behov/upphörande av god man/förvaltare för vuxna

   Anmälan till överförmyndaren angående att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon (SoF 5 kap 3 § p 1-2 och LSS 15 § p 6)

    

   Anmälan till överförmyndaren angående att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon (SoF 5 kap 3 § p 1-2 och LSS 15 § p 6)

    

  • Ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen

   Du kan få stöd och stöttning från  IFO av olika anledningar. Till exempel om du eller någon i din närhet:

   - har ett missbruk
   - behöver stöd i föräldrarollen
   - mår dåligt i en relation
   - blir utsatt eller riskerar att bli utsatt för hot eller våld

   Du kan få stöd och stöttning från  IFO av olika anledningar. Till exempel om du eller någon i din närhet:

   - har ett missbruk
   - behöver stöd i föräldrarollen
   - mår dåligt i en relation
   - blir utsatt eller riskerar att bli utsatt för hot eller våld

  • Ansökan om god man eller förvaltare (ansökan från anhörig)

   Berörda personer som tror att någon är i behov av god man kan anmäla detta till överförmyndaren. Om nämnden anser att behov finns lämnas en ansökan in till tingsrätten.

    

   Berörda personer som tror att någon är i behov av god man kan anmäla detta till överförmyndaren. Om nämnden anser att behov finns lämnas en ansökan in till tingsrätten.

    

  • Ansökan om god man eller förvaltare (egen ansökan)

   Om du anser att du är i behov av god man kan du anmäla detta till överförmyndaren. Om nämnden anser att behov finns lämnas en ansökan in till tingsrätten. 

    

   Om du anser att du är i behov av god man kan du anmäla detta till överförmyndaren. Om nämnden anser att behov finns lämnas en ansökan in till tingsrätten. 

    

  • Beröm och klagomål (socialförvaltningen)

   Om du har synpunkter på socialförvaltningens verksamheter såväl positiva som negativa kan du fylla i denna e-tjänst. Du kan välja att vara anonym men om du lämnar ut ditt namn får du ett svar från oss!

   Om du har synpunkter på socialförvaltningens verksamheter såväl positiva som negativa kan du fylla i denna e-tjänst. Du kan välja att vara anonym men om du lämnar ut ditt namn får du ett svar från oss!

  • Entledigande från uppdrag som god man/förvaltare - Egen begäran

   Om du haft uppdrag som god man/förvaltare och vill avsäga dig uppdraget så använder du denna e-tjänst.

    

   Om du haft uppdrag som god man/förvaltare och vill avsäga dig uppdraget så använder du denna e-tjänst.

    

  • Förteckning över huvudman/omyndigs tillgångar och skulder

   Här kan du som är god man/förvaltare/särskilt förordnad förmyndare lämna in förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder. 

    

   Här kan du som är god man/förvaltare/särskilt förordnad förmyndare lämna in förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder. 

    

  • Omprövning av förvaltarskap

   Det mest ingripande i den personliga integriteten som någon kan råka ut för är att bli tilldelad ett förvaltarskap. Av den anledningen granskar överförmyndaren varje år alla förvaltarskap för att se om förvaltarskapet ska upphöra eller om det det går att anpassa bättre till huvudmannens behov.

    

   Det mest ingripande i den personliga integriteten som någon kan råka ut för är att bli tilldelad ett förvaltarskap. Av den anledningen granskar överförmyndaren varje år alla förvaltarskap för att se om förvaltarskapet ska upphöra eller om det det går att anpassa bättre till huvudmannens behov.

    

  • Årsräkning/årsuppgift (till överförmyndare)

   I denna e-tjänst kan du sammanställa den omyndiges/huvudmannens årliga inkomster, tillgångar och utgifter. E-tjänsten fylls i av god man, förvaltare, förmyndare eller särskilt förordnad förmyndare och ska vara ifylld och signerad senast 1 mars innevarande år.

   I denna e-tjänst kan du sammanställa den omyndiges/huvudmannens årliga inkomster, tillgångar och utgifter. E-tjänsten fylls i av god man, förvaltare, förmyndare eller särskilt förordnad förmyndare och ska vara ifylld och signerad senast 1 mars innevarande år.

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg (17)

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (13)

  • Anmäla autogiro (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du lämna in en anmälan om autogiro för en faktura från kommunen. Exempelvis för fakturor avseende vatten, renhållning, parkering,  äldreomsorg och barnomsorg. 

   I den här tjänsten kan du lämna in en anmälan om autogiro för en faktura från kommunen. Exempelvis för fakturor avseende vatten, renhållning, parkering,  äldreomsorg och barnomsorg. 

  • Anmäla kommande hygges- eller naturvårdsbränning

   Använd denna e-tjänst för att anmäla en kommande hygge- eller naturvårdsbränning.

   Använd denna e-tjänst för att anmäla en kommande hygge- eller naturvårdsbränning.

  • Anmälan fiberanslutning (bredbandsprojekt) Bäsksjöområdet

   Privatpersoner och organisationer kan göra en intresseanmälan för fiberanslutning inom Bäsksjöområdet. Fiberanslutningen installeras av Vilnet.

   Privatpersoner och organisationer kan göra en intresseanmälan för fiberanslutning inom Bäsksjöområdet. Fiberanslutningen installeras av Vilnet.

  • Anmälan fiberanslutning - Svannäs och Karlsbacka

   Svannäs, Karlsbacka

   Privatpersoner och organisationer kan göra en intresseanmälan för fiberanslutning i områdena  Svannäs, Karlsbacka. Fiberanslutningen installeras av Vilnet.

   Svannäs, Karlsbacka

   Privatpersoner och organisationer kan göra en intresseanmälan för fiberanslutning i områdena  Svannäs, Karlsbacka. Fiberanslutningen installeras av Vilnet.

  • Ansökan om dispens för egen sotning

   I den här tjänsten kan du som är fastighetsägare ansöka om dispens för egen sotning på din fastighet. 

   I den här tjänsten kan du som är fastighetsägare ansöka om dispens för egen sotning på din fastighet. 

  • Ansökan om hantering av explosiva varor

   I den här tjänsten kan du söka tillstånd från räddningstjänsten för förvaring, förvärv, handel och överföring av explosiva varor. Du kan också använda tjänsten för att registrera en föreståndare.

   I den här tjänsten kan du söka tillstånd från räddningstjänsten för förvaring, förvärv, handel och överföring av explosiva varor. Du kan också använda tjänsten för att registrera en föreståndare.

  • Felanmälan

   Här kan du göra en felanmälan till Vilhelmina kommun

   Här kan du göra en felanmälan till Vilhelmina kommun

  Visa allaVisa färre