Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (28)

  • Anmäla installation av värmepumpsanläggning

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

   Här gör du anmälan om installation av värmepump.

  • Anmäla om start av verksamhet för bad, hygienisk verksamhet, undervisning eller solarium

   Här kan du anmäla in uppgifter om verksamheter som omfattas av bygg- och miljönämndens hälsoskyddstillsyn. 

   Här kan du anmäla in uppgifter om verksamheter som omfattas av bygg- och miljönämndens hälsoskyddstillsyn. 

  • Anmäla problem i boendemiljö

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din bostadsmiljö.

   Här kan du skicka in ett ärende till kommunen om du har varaktiga problem i din bostadsmiljö.

  • Anmäla ägarbyte för avfall, vatten och avlopp

   När du säljer din fastighet måste du anmäla det till oss i samband med ägarbytet för att fakturan ska komma till rätt person. Anmälan gör du här.

   När du säljer din fastighet måste du anmäla det till oss i samband med ägarbytet för att fakturan ska komma till rätt person. Anmälan gör du här.

  • Ansöka om annan fakturamottagare än fastighetsägaren

   Här ansöker du om om att få fakturan för avfallstjänster, vatten och spillvatten skickad till exempelvis en hyresgäst.

   Här ansöker du om om att få fakturan för avfallstjänster, vatten och spillvatten skickad till exempelvis en hyresgäst.

  • Ansöka om förlängt slamtömningsintervall (e-blankett)

   Har du en permanent bostad eller ett fritidshus kan du i vissa fall ändra intervallen för slamtömningen till vartannat år. Du ansöker om det här.

   Har du en permanent bostad eller ett fritidshus kan du i vissa fall ändra intervallen för slamtömningen till vartannat år. Du ansöker om det här.

  • Ansöka om strandskyddsdispens

   Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land

   Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land

  • Ansöka om tillstånd för nedgrävning av häst (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd från Vilhelmina kommun för att gräva ner en död häst. 

   I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd från Vilhelmina kommun för att gräva ner en död häst. 

  • Attefallsanmälan

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

  • Beställa nybyggnadskarta

   Här beställer du som byggherre nybyggnadskarta av kommunen.

   I normalfallet tar det ca tio dagar men kan ta längre tid under semesterperioden.

   Här beställer du som byggherre nybyggnadskarta av kommunen.

   I normalfallet tar det ca tio dagar men kan ta längre tid under semesterperioden.

  • Beställa tömning av slambrunn eller tank

   Här kan du beställa tömning av slambrunn eller tank. 

   Beställning som görs fram till sista april omfattas av ordinarie taxa.

   Beställning som görs efter sista april omfattas av förhöjd taxa.

   Här kan du beställa tömning av slambrunn eller tank. 

   Beställning som görs fram till sista april omfattas av ordinarie taxa.

   Beställning som görs efter sista april omfattas av förhöjd taxa.

  • Beställning av sopkärl

   Använd den här tjänsten om du vill beställa ett sopkärl för hushållsavfall. 

   Använd den här tjänsten om du vill beställa ett sopkärl för hushållsavfall. 

  • Bostadsanpassning - ansökan om bidrag

   Här kan du ansöka om bidrag till bostadsanpassning.

   Här kan du ansöka om bidrag till bostadsanpassning.

  • Göra en bygganmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

  • Intyg för bostadsanpassningsbidrag (för t ex arbetsterapeut)

   Här kan du skicka in ett intyg och/eller inskannad blankett för ansökan om bostadsanpassning.

   Här kan du skicka in ett intyg och/eller inskannad blankett för ansökan om bostadsanpassning.

  • Klagomål inom miljö- och hälsoskydd

   Här kan du skicka in klagomål kring olägenheter för människors hälsa eller miljön, exempelvis buller eller störande rök. 

   Här kan du skicka in klagomål kring olägenheter för människors hälsa eller miljön, exempelvis buller eller störande rök. 

  • Köldmedieanläggning - anmäla installation, skrotning eller ändring av uppgifter

   Här kan du anmäla ny köldmedieanläggning, anmäla skrotning av köldmedieanläggning, uppdatera kontaktuppgifter till med person med ansvar för köldmedieanläggningen samt uppdatera faktureringsadress

   Här kan du anmäla ny köldmedieanläggning, anmäla skrotning av köldmedieanläggning, uppdatera kontaktuppgifter till med person med ansvar för köldmedieanläggningen samt uppdatera faktureringsadress

  • Lämna in faroanalys av dricksvatten

   Mindre vattenföreningar är skyldiga att lämna in en faroanalys av dricksvattenproduktion var femte år.

   Mindre vattenföreningar är skyldiga att lämna in en faroanalys av dricksvattenproduktion var femte år.

  • Rapportera matförgiftning eller allergisk reaktion till kommunens livsmedelskontroll

   Har du fått en allergisk reaktion eller misstänkt matförgiftning efter att ha ätit på restaurang eller köpt hem mat från en verksamhet i Vilhelmina kommun? Då ska du anmäla det till kommunen så fort som möjligt. 

    

   Har du fått en allergisk reaktion eller misstänkt matförgiftning efter att ha ätit på restaurang eller köpt hem mat från en verksamhet i Vilhelmina kommun? Då ska du anmäla det till kommunen så fort som möjligt. 

    

  • Registrera och anmäla dricksvattenanläggning (e-blankett)

   Använd denna e-blankett för att registrera och anmäla en ny större dricksvattenanläggning i Vilhelmina kommun. 

   Använd denna e-blankett för att registrera och anmäla en ny större dricksvattenanläggning i Vilhelmina kommun. 

  • Skicka in kontrollrapport för köldmedieanläggning

   Använd denna e-tjänst för att skicka in ett kontrollintyg för köldmedieanläggning.

   Använd denna e-tjänst för att skicka in ett kontrollintyg för köldmedieanläggning.

  • Skicka in OVK-protokoll

   Den här e-tjänsten använder du för att skicka in protokoll till Miljö- och byggnadsnämnden när du gjort en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

   Den här e-tjänsten använder du för att skicka in protokoll till Miljö- och byggnadsnämnden när du gjort en obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

  Kommun och politik (2)

  Kultur och fritid (8)

  • Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd

   Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av föreningar som bedriver verksamhet med deltagande barn och ungdomar. För att söka om kommunalt lokalt aktivitetsstöd måste du ha fört in närvaro på närvarokort som du sedan bifogar i denna e-tjänst. Här kan du ladda ned närvarokort att fylla i.

   Ansökan för ht skall ha inkommit senast 25 februari.
   Ansökan för vt skall ha inkommit senast 25 augusti.

   Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av föreningar som bedriver verksamhet med deltagande barn och ungdomar. För att söka om kommunalt lokalt aktivitetsstöd måste du ha fört in närvaro på närvarokort som du sedan bifogar i denna e-tjänst. Här kan du ladda ned närvarokort att fylla i.

   Ansökan för ht skall ha inkommit senast 25 februari.
   Ansökan för vt skall ha inkommit senast 25 augusti.

  • Ansökan om kulturellt verksamhetsstöd

   Kulturellt verksamhetsstöd söks en gång om året för föreningens ordinarie verksamhet med huvudsakligen kulturell inriktning. Verksamhet för vilken stöd söks ska ha inriktning på musik, teater, film, konst, konsthantverk och kulturminnesvård mm. inom kulturens verksamhetsområde.  Ansökan skall vara Vilhelmina kommun tillhanda senast 15 april.

   Kulturellt verksamhetsstöd söks en gång om året för föreningens ordinarie verksamhet med huvudsakligen kulturell inriktning. Verksamhet för vilken stöd söks ska ha inriktning på musik, teater, film, konst, konsthantverk och kulturminnesvård mm. inom kulturens verksamhetsområde.  Ansökan skall vara Vilhelmina kommun tillhanda senast 15 april.

  Näringsliv och arbete (21)

  Omsorg och stöd (5)

  Utbildning och barnomsorg (18)

  Övriga e-tjänster (12)

  • Anmäla autogiro (e-blankett)

   I den här tjänsten kan du lämna in en anmälan om autogiro för en faktura från kommunen. Exempelvis för fakturor avseende vatten, renhållning, parkering,  äldreomsorg och barnomsorg. 

   I den här tjänsten kan du lämna in en anmälan om autogiro för en faktura från kommunen. Exempelvis för fakturor avseende vatten, renhållning, parkering,  äldreomsorg och barnomsorg. 

  • Anmäla kommande hygges- eller naturvårdsbränning

   Använd denna e-tjänst för att anmäla en kommande hygge- eller naturvårdsbränning.

   Använd denna e-tjänst för att anmäla en kommande hygge- eller naturvårdsbränning.

  • Ansöka om lotteriregistrering

   Använd den här tjänsten för skicka in en ansökan för lotteriregistrering.

   Använd den här tjänsten för skicka in en ansökan för lotteriregistrering.

  • Ansökan om dispens för egen sotning

   I den här tjänsten kan du som är fastighetsägare ansöka om dispens för egen sotning på din fastighet. 

   I den här tjänsten kan du som är fastighetsägare ansöka om dispens för egen sotning på din fastighet. 

  • Ansökan om hantering av explosiva varor

   I den här tjänsten kan du söka tillstånd från räddningstjänsten för förvaring, förvärv, handel och överföring av explosiva varor. Du kan också använda tjänsten för att registrera en föreståndare.

   I den här tjänsten kan du söka tillstånd från räddningstjänsten för förvaring, förvärv, handel och överföring av explosiva varor. Du kan också använda tjänsten för att registrera en föreståndare.

  • Felanmälan

   Här kan du göra en felanmälan till Vilhelmina kommun

   Här kan du göra en felanmälan till Vilhelmina kommun