Förtroendevaldas ansökan om ersättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ersättning via automatik eller via ansökan

Som förtroendevald kan du få ersättning dels med automatik, dels genom egen ansökan.

Protokollförda sammanträden - närvaroregistrering på mötet

Vid kommunfullmäktige, ks, un, sn och mbn görs närvarokontroll samt registrering av önskad km-ersättning. Vid gruppmöten sköter gruppledare närvarolista och vid ordförandeträffar sköter KS ordförande närvarolista som sedan går via kansli till löneenheten. Ersättning för mötestid och kilometersättning vid dessa möten får du alltså med automatik.

Notera: Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och övriga kostnader skickas in via e-tjänst. Begäran om ersättning behöver styrkas med intyg eller kvitto.

Ej protokollförda sammanträden, förrättning etc

För sammanträden/förrättningar där närvaroregistrering inte görs av eller lämnas in till kansliet så behöver du själv ansöka om ersättning. Detta kan handla om exempelvis utbildningar eller studiebesök på annan ort. Ofta brukar finnas t ex ett kommunfullmäktigebeslut för sådant deltagande. I e-tjänsten finns funktion för att bifoga underlag.

Om du är förtroendevald i kommunalt bolag så lämnas begäran om ersättning till behörig tjänsteperson inom bolaget som hanterar din förfrågan enligt de regler och bestämmelser som finns i bolaget. Tjänsteperson skickar ärendet vidare via en e-tjänst till lönekontoret.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Underlag/Intyg/Kvitton

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa