Ansöka om undervisning i modersmål eller minoritetsspråk (Grundskolan)

LÄS MER

Om en elev vill ha undervisning i sitt modersmål kan de ansöka om detta. Vilka som har rätt till undervisning i modersmål framgår i skollagen:

Skollagen 10 kap.7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om
1.) språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och
2.) eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk erbjuds även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. De nationella minoritetsspråken är: Finska, Jiddisch, Meänkieli, Romani chib och Samiska.

Skolkontoret beslutar om vilken skola modersmålsundervisningen ska genomföras på.

Vårdnadshavarna ansvarar för transport till och från undervisningslokalen.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940/140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Utbildningsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven har skolplacering i Vilhelmina kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa