Lämna in faroanalys av dricksvatten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Därför ska ni göra en analys

Er dricksvattenproduktion omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrift. Som producent är ni skyldiga att visa hur ni bedömt och åtgärdat faror som kan påverka dricksvattnets kvalitet. Det gör ni genom att se över faror längs hela kedjan från uppumpning av råvattnet fram till kundens tappkran. Farorna bedöms och dokumenteras i det som kallas för faroanalys.

Det ska analysen användas till

Dokumentet kommer att ligga till grund för hur era undersökningar av vattnets kvalitet ska se ut. När faroanalysen fastställts återkommer kontrollmyndigheten hos Vilhelmina kommun till er med information om undersökningsprogram.  

Läs mer om regler och faroanalys av dricksvatten här. Broschyren är riktad till kommersiella och offentliga verksamheter, men samma regler gäller för dig som ska fylla i denna faroanalys.

Läs mer om dricksvatten och olika begrepp här. 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa