Ansökan om kompostering av latrin

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill kompostera latrin måste du ansöka om detta hos kommunen. Anmälan kan ske genom denna e-tjänst. En situationsplan behöver bifogas när du ansöker om kompostering av latrin. Där markerar du kompostens placering, tomtens storlek, avstånd till tomtgräns, grannars bostadshus, vattendrag och eventuella närliggande vattentäkter. Här finns tips om Torrtoalett, underhåll och kompostering (länk), här finns information om slam och latrin (länk).

Kostnad för anmälan

Kostnad för att ansöka om kompostering av latrin finns i Vilhelmina kommuns taxor och avgifter (länk)

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Ritning över kompostens placering
  • Uppgifter om ev separeringstoaletten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa