Ansökan om att starta fristående verksamhet - Förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Starta enskild driven verksamhet
Om du vill starta en enskild driven verksamhet i Vilhelmina kommun behöver du först ansöka om godkännande och rätt till bidrag.
Du som vill starta fristående grundskola, förskoleklass eller fritidshem söker tillstånd hos Skolinspektionen.
Du som vill starta fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet söker tillstånd hos Vilhelmina kommun.


Vem kan driva fristående skolverksamhet?
Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund eller en stiftelse. Även du som enskild person kan starta en fristående skolverksamhet.


Vilka regler finns?
Skollagen ställer krav på verksamheten. Det ställs också särskilda miljökrav på skollokaler och livsmedelshantering.
Vilhelmina kommun har information om att starta fristående förskola eller fritidshem: https://www.vilhelmina.se/barn-och-utbildning/forskola/forskolans-uppdrag/starta-fristaende-forskola-eller-fritidshem/.


Så här går processen till

 • Ansökan gör du via denna E-tjänst eller via rutin som beskrivs på hemsidan.
 • När ansökan kommer in till kommunen registreras ärendet och tilldelas en handläggare.
 • Vilhelmina kommun fakturerar en avgift för ansökan om godkännande att starta en fristående förskola eller utökning av befintlig verksamhet. Ärendet behandlas vidare efter att avgiften betalats.
 • En kontroll av ansökan sker enligt checklista för godkännande.
 • Vid ofullständig ansökan begärs komplettering, alternativt om ansökan är mycket ofullständig kan krav på en helt ny ansökan ställas.
 • Kronofogden och eventuellt andra myndigheter kontaktas för ekonomisk kontroll.
 • Vid ansökan om att starta en fristående förskola beställer barn- och utbildningsförvaltningen belastningsregister för alla som tillhör ägar- och ledningskretsen.
 • Är alla dokument i ordning kontaktas sökanden för möte och genomgång av ansökan. Den sökande beskriver sitt budgetförslag för att säkerställa förståelsen för kommunens ersättningsmodell.
 • Gällande förskola granskas lokalen.
 • Kontakt med referenser för huvudman.
 • En samlad bedömning baserad på inskickade handlingar, granskning av lokalen och referenser görs av ansvarig tjänsteman.
 • Gällande förskola ingår även en ägar- och ledningsprövning i bedömningen.
 • Nämnden beslutar om godkännande.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa