Tillåtelse till skolsköterska att hämta skolhälsojournal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skolhälsovårdsjournalen är en sekretessbelagd handling som endast skolhälsovården har tillgång till.

Genom att den följer eleven under alla skolår ger den viktig information och en samlad beskrivning av elevens hälsa och utveckling.

I den finns noteringar om bland annat vaccinationer, resultat av syn- och hörselundersökningar, längd- och viktutveckling.

E-tjänsten fungerar för dig som är elev som är 15 år eller äldre, dig som är vårdnadshavare och dig som är god man.

Vid ärenden med två vårdnadshavare

Vänligen notera att om barnet har två registrerade vårdnadshavare så måste både du som genomför e-tjänsten och den andra vårdnadshavaren signera detta ärende digitalt via BankID/Mobilt BankID.

Så här går det till när det finns två vårdnadshavare

 1. Efter att du som genomför e-tjänsten är klar och har signerat ärendet på steget "Signera" så skickas det iväg en flerpartssigneringsförfråga till den andra vårdnadshavaren i form av e-post och/eller SMS. Vårdnadshavare nummer 2 kan sen klicka på länken i mejlet eller SMS:et och blir då ombedd att logga in i Vilhelmina kommuns e-tjänstportal med sitt BankID/Mobila BankID.
   
 2. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har loggat in med sitt BankID/Mobila BankID i portalen så kommer denna person in på granskningssidan för det aktuella ärendet och kan granska uppgifterna. Om uppgifterna stämmer så skall personen klicka på "Signera"-knappen som ligger längst ner på granskningssidan.
   
 3. Vårdnadshavare nummer 2 ska nu signera ärendet med sitt BankID/Mobila BankID - det blir alltså två (2) BankID-tillfällen; logga in samt signera. Efter att vårdnadshavare nummer 2 har signerat ärendet så skapas ärendet upp och hamnar i vår kö.
   
 4. Klart! Ni kan följa ärendet via "Mina sidor".
  Om ni är osäkra på om ett ärende faktiskt har signerats utav båda parter så kan ni gå till "Mina sidor" och kolla vilken status ärendet har.
  Har ärendet statusen "Väntar på flerpartssignering" så har den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet; då måste denna person logga in på sina egna "Mina sidor", klicka på ärendet och signera.

 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Utbildningsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Vid flera vårdnadshavare krävs signering av båda.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa