Ansöka om stöd till handikapp- och pensionärsföreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunalt stöd till handikapp- och pensionärsföreningar utgår enligt särskilda regler. Stödet kan sökas av 
föreningar som antingen bedriver verksamhet riktad till personer i alla åldrar med funktionsvariationer eller verksamhet 
riktad mot personer i pensionsålder. Föreningen skall även betala en årlig serviceavgift till kommunen.

Läs mer i Vilhelmina kommuns information till föreningar.

Sista ansökningsdag är 15 april.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-140 00
vilhelmina.se

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa