Ansöka om att barnet får vara på förskola/fritids under förälders ledighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om man som förälder har ett behov av att barnet ska vara på förskola/fritids under sin ledighet, finns möjlighet att ansöka om detta. Kommunen har dock ingen skyldighet att bevilja ansökan. 

I tjänsten ska skälet till ledigheten anges tydligt och ansökan ska lämnas in senast två veckor i förväg.

När en förälder är ledig från sitt arbete eller studier har barnen i normalfallet ingen rätt att vara på förskolan under tiden, undantaget allmän förskolebarn (från och med hösten barnet fyller tre år) som har 15 timmar per vecka.

Förutsättningen för att ansökan ska beviljas är att verksamheten har möjlighet att ta emot barnet  de aktuella dagarna, och att det finns godtagbara skäl till att barnet bedöms ha behov att vara på förskolan. Det är rektor på förskolan/fritidshemmet som beslutar om ansökan.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. Handboken innehåller information från Skellefteå men funktionerna fungerar på samma vis i deras e-tjänsteplattform som i vår. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940/140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Utbildningsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa