Anmäla kompostering av hushållsavfall

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vill kompostera ditt matavfall kan du skicka in en anmälan om det i den här tjänsten.

Du kan använda tjänsten för att anmäla kompostering för både permanentbostad och fritidshus. Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige, för handläggning av ärendet. Läs mer om Vilhelmina kommuns taxor här (Länk).

Vilhelmina kommuns webbplats (länk) finns information om kompostering.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa