Ansöka om lotteriregistrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Använd den här tjänsten för skicka in en ansökan.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Protokollsutdrag med beslut om lotteriansökan med utsedd lotteriföreståndare
  • Föreningens stadgar
  • Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa