Ansöka om gemensamt avfallskärl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Gemensamma avfallsbehållare

33 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare fem (5) närliggande fastigheter kan efter ansökan till Miljö och byggnadsnämnden medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att

  • bestämmelserna i Vilhelmina kommuns avfallsföreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas
  • olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att

  • vara fakturamottagare
  • huvudansvarig för tillsyn, skötsel och underhåll av kärlet
  • ansvara för uppställningsplatsen, dess skötsel och snöskottning

Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.

Det tas ut en timavgift för hanteringen av din ansökan. Läs mer om Vilhelmina kommuns taxor här: Taxor och avgifter (vilhelmina.se)

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägare eller arrendator

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa