Avläsa vattenmätare

LÄS MER

Vattenmätaravläsning sker i stor utsträckning digitalt, och avläsningen sker var fjortonde dag.

Vattenmätaravläsningen görs via en censor som är monterad på sopbilen, som läser av alla digitala mätare inom en viss radie varje gång den passerar. Det innebär att mätarna i princip läses var fjortonde dag. Mätare som inte är digitala läses en gång per år antigen via avläsningskort eller via webben.

För att kunna använda onlinetjänsten behöver du ha kundnummer och personnummer eller organisationsnummer.

Kundnumret finns på din faktura. 
Företag skriver in 00 före organisationsnumret i fältet Personnummer.

Om du inte kan använda denna e-tjänst så är du välkommen att skicka in avläsningskortet per post.

Frågor om e-tjänsten

Maria Danielsson
maria.danielsson@vilhelmina.se
0940-14050

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kundnummer
  • Personnummer, eller
  • Organisationsnr (ange 00 före numret i fältet personnummer)