Anmälan rätt att krydda spritdryck för servering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan enligt 8 kap. 3 § alkohollag (2010:1622), 2 och 4 §§ FHIFS 2010:8

Om du har ett stadigvarande tillstånd att servera spritdrycker har du rätt att, i liten omfattning, krydda spritdrycker för servering som snaps i den egna serveringsrörelsen. Innan du startar att krydda snapsen, måste du göra en anmälan till kommunen. Besked lämnas inom 1-2 veckor.

På den här sidan kan du se vilken taxa som tas ut för anmälan: Taxor Vilhelmina kommun

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Befintligt serveringstillstånd
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa