Klagomål inom miljö- och hälsoskydd

LÄS MER

Här kan du skicka in klagomål kring olägenheter för människors hälsa eller miljön, exempelvis buller eller störande rök från vedeldning. 

Miljö- och byggkontoret handlägger klagomål för att undanröja olägenheter för människors hälsa eller miljön. Exempel på olägenheter kan bland annat vara mögel i badrum, buller från fläktar och restauranger, bristande ventilation, rök från vedeldning eller liknande bostadshygienfrågor. Innan du kontaktar Miljö- och byggkontoret bör du ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den verksamhetsutövare som orsakar störningen.

Om du vill vara anonym kan ditt klagomål komma att nedprioriteras, undantag finns dock. Detsamma gäller om den person, fastighetsägare eller annan ansvarig som orsakar störningen inte kontaktas först.

Följande problem handläggs inte av miljö- och byggkontoret:

  • arbetsmiljöfrågor
  • bristande renhållning av gator, torg och parker
  • skadedjur på allmän plats
  • sliten boendemiljö (i lägenheter eller på uteplatser)
  • ekonomisk kompensation för störningar
  • skade- och olycksfallrisker

 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. Handboken innehåller information från Skellefteå men funktionerna fungerar på samma vis i deras e-tjänsteplattform som i vår. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa