Skicka in tillsynsunderlag som fristående förskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här skickar du som kontaktperson för fristående förskola in underlag inför den regelbundna tillsynen. Vi efterfrågar följande underlag av dig som fyller i e-tjänsten:

Underlag för tillsyn:

 • Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete
 • Rutiner för klagomålshantering
 • Protokoll från senast genomförda barnsäkerhetsrond
 • Rutiner vid brandskyddsarbete och utrymningar
 • Föreningens/organisationens stadgar
 • Aktuellt registreringsbevis
 • F-skattebevis
 • Årsredovisning/ekonomisk redovisning från senaste verksamhetsår
 • Rektorns/verksamhetschefens utbildningsbevis eller bevis på erfarenhet av arbete med barn
 • Mallar för utvecklingssamtal (om sådana finns)
 • Exempel på dokumentation av den pedagogiska verksamheten (valfri)
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Dokumentation av enhetens systematiskt kvalitetsarbete 
 • Legitimationer för anställda förskollärare 

Frågor till rektor/verksamhetschef:

 • Kan anges direkt i tjänsten eller som bifogad bilaga (se "Exempelmall Frågor till rektor" på Skolverket, öppnas i ny flik)

Frågor till huvudman:

 • Kan anges direkt i tjänsten eller som bifogad bilaga (se "Exempelmall Frågeformulär till huvudman" på Skolverket, öppnas i ny flik)

Redogörelse för aktuell ägar- och ledningskrets:

 • Anges direkt i e-tjänsten

Mer information

Läs mer om tillsynen och underlaget på Vilhelmina kommuns webb (öppnas i ny flik)

På Skolverket (öppnas i ny flik) finns mer information om kommunal tillsyn och underlag som ligger till grund för e-tjänsten. 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Underskrift med e-legitimation av ordförande och ev representant

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa