Ansöka om lokalbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Till ansökan skall bifogas föreningens årsredovisning med resultat- och balansräkning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Av lämnad redovisning skall framgå hur lokalen hållits tillgänglig och hur den nyttjats under året. Lämnade uppgifter om kostnader för lokalen skall kunna styrkas med räkenskapsmaterial om detta efterfrågas. Bidrag ges ej till telefon, annonser, snöskottning, sotning, städ eller underhållskostnader. Läs mer på vår hemsida om maximalbelopp etc. 

Sista ansökningsdag är 15 april.

Ärenden som skickats in kommer att behandlas efter att sista ansökningsdag passerats.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940/140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara firmatecknare för föreningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa