Vatten- och avloppsanslutning, ansökan om eller ändring av befintlig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om att ansluta en befintlig eller ny byggnad till kommunalt vatten och spillvatten. Du kan också använda tjänsten för att skicka iväg en förfrågan till kommunen om du vill veta om en byggnad kan anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. Om du avser att ansluta t ex ett Attefallshus till redan befintlig anläggning så ber vid att kontakta oss via telefon 0940-140 00.

Spillvatten är det som många kallar för avloppsvatten.

Kostnad

Vi fakturerar inte förrän vi har utrett om byggnaden ligger inom kommunens verksamhetsområde och du väljer att  gå vidare med din ansökan.

På Vilhelmina kommuns hemsida finns information om taxor: https://vilhelmina.se/kommun-och-politik/taxor-vilhelmina-kommun/

Byggnaden ska ligga inom kommunens verksamhetsområde

Verksamhetsområde är ett geografiskt område där det är möjligt att ansluta en byggnad till kommunens vatten- och spillvattensystem.

När du har skickat in ditt ärende granskar vi ansökan för att se om byggnaden uppfyller kriterierna. Därefter börjar vi handlägga ärendet. Du får en avisering via e-post eller sms när du har fått ett meddelande från en handläggare och ska logga in.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. Handboken innehåller information från Skellefteå men funktionerna fungerar på samma vis i deras e-tjänsteplattform som i vår. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa