Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd alkoholdrycker

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök via e-tjänst

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622).
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. Är du inte firmatecknare så behöver en fullmakt bifogas.

Läs mer om serveringstillstånd på Vilhelmina kommuns webbplats. 

Avgifter

En prövningsavgift tas ut vid en ny ansökan. Avgiftens storlek hittar du här: https://vilhelmina.se/kommun-och-politik/taxor-vilhelmina-kommun/

Avgiften betalas efter att ansökan handlagts. Faktura skickas ut separat.

Kommunen kommer att ta ut en årlig tillsynsavgift för inre tillsyn av alkoholtillståndet. För avgiftens storlek se aktuell taxa via länken ovan. Faktura skickas ut separat

Din ansökan skickas på remiss

Vid en ansökan sänder vi en fråga om lämplighet till Polisen, Kronofogden och Skattemyndigheten. Förfrågan gäller personer som räknas ha betydande inflytande i verksamheten. Även räddningstjänsten ska uttala sig om lokalen och brandsäkerhet.​ Remisstiden är normalt två veckor.

Handläggningstid

Handläggningstiden kan variera och uppgå till 4 månader beroende på när ansökan är komplett och i förhållande till när nämndsmöten är planerade. Under vissa perioder på året kan därför handläggningstiderna vara långa och därför är det viktigt att företagare planerar sin verksamhet och skickar in ansökningshandlingar i god tid innan man planerar att servera alkohol.

Handlingar som du ska bifoga

Exempel på handlingar som ska bifogas vid ny ansökan:
Registreringsbevis från Bolagsverket, ägarförhållanden (ex aktiebok), köpeavtal och finansiering, ekonomi och budget (resultat- och likviditetsbudget alternativt årsredovisning 3 år tillbaka), dispositionsrätt, brandskyddsdokumentation, meny och ritningar över serveringslokal och eventuell uteservering.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. Handboken innehåller information från Skellefteå men funktionerna fungerar på samma vis i deras e-tjänsteplattform som i vår. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Avtal för lokal och mark
  • Avtal för verksamheten
  • Betald prövningsavgift (betalas separat)
  • Du måste ha fyllt 20 år
  • E-legitimation
  • Planritning
  • Registerutdrag från Skatteverket
  • Registreringsbevis från Bolagsverket

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa