Registrera och anmäla dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd den här tjänsten för att registrera och anmäla en större dricksvattenanläggning hos miljö- och byggnadsnämnden i Vilhelmina kommun. 

Starta din verksamhet direkt när du anmäler via e-tjänsten

En dricksvattenanläggning som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras av miljö- och byggnadsnämnden. Verksamheten får starta två veckor efter att din anmälan är klar här i e-tjänsten. Till anmälan ska även e-tjänsten ”Lämna in faroanalys av dricksvatten” fyllas i och skickas in som en bilaga till anmälan.

När du företräder ditt företag så kan du använda din e-legitimation för att logga in i e-tjänsten.

Uppgifter som du lämnar i anmälan

Vi använder de uppgifter som du lämnar i anmälan när vi ska bedöma riskklassning av din anläggning. Riskklassningen utgår från de risker som finns med din dricksvattenanläggning och utgör grunden för att bedöma kontrollbehovet och därmed också din årliga kontrollavgift.

Avgift för registreringen

För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift som motsvarar en timmes handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun. Uppgifter om avgiften hittar du på vår hemsida: Taxor och avgifter.

Livsmedelsföretagare

Du som vill starta en dricksvattenanläggning ska ha kunskap om den verksamhet du vill bedriva. Du ska också ha kunskap i livsmedelshygien och om dricksvattenföreskrifterna som reglerar hanteringen av dricksvatten samt annan lagstiftning som berör dricksvattenproduktion.

Samlad information om dricksvatten finns på Livsmedelsverkets webbplats: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/337/dricksvatten

Efter registreringen

En handläggare kommer att ta kontakt med dig för att boka in ett första besök efter att du har startat.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du är behörig företrädare för dricksvattenanläggningen
  • Du har e-legitimation, till exempel mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa