Intresseanmälan examensarbete, praktik, studentjobb

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du studerar vid universitet/högskola/vuxenutbildning och anmält intresse för examensarbete, praktik eller att jobba som studentmedarbetare hos oss så kommer vi att kontakta dig för att få reda på mer. När din intresseanmälan kommer in till oss så går den till personalenheten. Personalenheten undersöker vilka möjligheter som finns och du blir därefter kontaktad antingen av någon från personalenheten eller från berörd chef i Vilhelmina kommun.  Om du skulle bli aktuell för praktik/jobb inom vård, omsorg, förskola och skola krävs att du lämnar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Detta utdrag kan du beställa  polisens hemsida.

Examensarbete

När du studerar på högskola eller universitet så kan det finnas möjlighet att du kan skriva din C-uppsats eller ditt examensarbete hos Vilhelmina kommun. Det finns möjligheter för dig att få reda på ditt framtida yrke och knyta kontakter med arbetslivet samtidigt som vi i Vilhelmina kommun får ta del av nya idéer och tankar från dig. 

Praktik

Under din studietid på högskola/universitet/vuxenutbildning har du möjlighet till praktik som gör att du praktiskt får använda de teoretiska kunskaper som du får genom studierna och praktiserar du hos oss så bidrar du med ny kunskap och tankar till våra verksamheter. Det är viktigt att du anger vilken period du vill ha praktik och inom vilket område.

Notera: Du som läser till lärare, förskollärare, sjuksköterska, vård- och omsorg eller vid någon annan utbildning där praktik är en del av kursplanen måste vända dig till din VFU-samordnare angående praktik.

Studentjobb

Du som vill ha arbete vid sidan av dina studier på högskola/universitet/vuxenutbildning är välkommen att lämna en intresseanmälan. Om vi har möjlighet att erbjuda jobb så kommer antal arbetstimmar att avgörs i samtal mellan dig och chef för att du ska klara av dina studier.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa