Ansökan om kommunalt lokalt aktivitetsstöd

LÄS MER

Lokalt aktivitetsstöd utgår till föreningar som bedriver verksamhet med deltagande barn och ungdomar i åldern 7-25 år, samt personer med funktionsvariationer även över 25 år i Vilhelmina Kommun, och är registrerade i Vilhelmina kommuns föreningsregister. OBS! Gäller den som under året fyller 7 år, liksom den som under året fyller 25 år. Anslagsbeloppet är 50 kr per sammankomst, under förutsättning att ramen för av kommunstyrelsen anvisade medel inte överskrids.

För att stöd skall utgå måste av styrelsen utsedda firmatecknare signera uppgifterna som lämnats i e-tjänsten.

Till ansökan ska bifogas ifyllda närvarokort. 
Ansökan för ht skall ha inkommit senast 25 februari.
Ansökan för vt skall ha inkommit senast 25 augusti.

På den här sidan hittar du mer information om Vilhelmina kommuns föreningsstöd: Kommunens föreningsstöd

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID
  • Ifyllda närvarokort

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa