Serveringstillstånd - ändrade ägarförhållanden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anvisningar till anmälan om ändrade ägarförhållanden för verksamhet med serveringstillstånd

Avgift

En avgift för anmälan tas ut enligt beslutad taxa. Där framgår också kostnad för att avlägga kunskapsprov som kan bli aktuellt. Avgiftens storlek hittar du här: Taxor och avgifter (vilhelmina.se)

Förbered bilagor

Anmälan ska göras  av behörig firmatecknare och följande handlingar ska bifogas:

1.  Registreringsbevis

Ett nytt registreringsbevis ska lämnas in i samband med anmälan om ändrade ägarförhållanden.  

2.  Ägarförhållanden

Ägarförhållanden ska vara styrkta. Är sökanden ett aktiebolag kan exempelvis bolagsstämmoprotokoll eller aktiebok bifogas. Är det frågan om ett handelsbolag eller kommanditbolag kan förhållandena styrkas genom bolagsavtal.

Om bolaget ingår i en koncern bifoga gärna en organisationsskiss där ägarförhållandena mellan de förekommande bolagen framgår samt vilka fysiska personer som slutligen är ägare.

3.  Tidigare affärsverksamhet

Detta redovisas genom att samtliga (nya) ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget bifogar utdrag från Bolagsverkets näringslivsregister av vilket tidigare uppdrag framgår (s k bevis om uppdrag som funktionär) .

Om någon företrädare varit inblandad i konkurs ska förvaltarberättelse och personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen lämnas in.

4. Köpeavtal

Om det i samband med ändrade ägarförhållanden har skett något köp så ska ett köpeavtal bifogas till er anmälan.

5. Kunskap i alkohollagen

Här efterfrågas de nya ägarnas kunskap i alkohollagen och även tidigare erfarenhet av alkoholservering. Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om lagen och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt utöva serveringsverksamheten. Om de nya ägarna tidigare har gjort ett kunskapsprov i en annan kommun ska detta intyg bifogas. 

6. Personbevis och skuldfrihetsintyg

Samtliga nya personer i bolaget ska lämna in personbevis samt intyg från kronofogdemyndigheten. 

7. Verksamhetsinriktning

Om restaurangens inriktning ändras med anledning av att nya ägare tillkommit, bifoga uppgifter om vilka ändringar som har gjorts t.ex. nytt matutbud, dans, underhållning, målgrupp etc.

8. Verifiering av köpet

Dokumentation för hur köpet har finansierats.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
094014000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bilagor enligt instruktion

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa