Anmälan fiberanslutning (bredbandsprojekt) Bäsksjöområdet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här startar E-tjänsten för att anmäla dig/din fastighet eller byggnad till bredbandsprojektet som pågår i Bäsksjöområdet.

Projektet kommer att genomföras med grävstart till de berörda fastigheterna i Bäsksjöområdet sommaren 2023, anslutningsavgiften är 12500 kr + den egna grävningskostnaden mellan huskropp och anvisad kopplingsbrunn. Om du vill att vi står för även grävning mellan huskropp och anvisad kopplingsbrunn så blir totala kostnaden 29500 kr inkl moms.

Information om projektet: https://vilhelmina.se/media/4764/baesksjoeomraadet-information.pdf

Karta med avlämningspunkter: https://vilhelmina.se/media/4751/bso2023.pdf

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. Handboken innehåller information från Skellefteå men funktionerna fungerar på samma vis i deras e-tjänsteplattform som i vår. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa