Anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan

Den som avser att anlägga en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett detaljplanerat område ska anmäla detta till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

Kravet på anmälan gäller inom detaljplanerat område. Är du osäker om det är detaljplanelagt område kontakta miljö- och byggnadsnämnden.

För att anmäla fyller du i e-tjänsten. I e-tjänsten kommer du att lämna ett beräkningsunderlag över gödselmängder, en beskrivning av lagringsplatsens utformning samt en situationsplan över fastigheten där upplagsplatsens placering framgår. Ärendet kommer hanteras av en miljöinspektör.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa