Ansök om ledarutbildningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via den här e-tjänsten kan föreningar ansöka om bidrag till ledarutbildningar. Ansökan skall vara inskickat till oss senast en månad efter kursen. För att bidrag ska ges ut måste ansökan kompletteras med följande bilagor: Kursprogram, kvitto på kurs- och resekostnader samt intyg om deltagande. Resebidrag utgår endast efter billigaste färdsätt. Flera deltagare kan räknas in i e-tjänsten om de deltagit vid samma kurs. "Syftet med kommunens ledarutbildningsbidrag är att höja ledarkvalitén i föreningarnas verksamhet. Stödet skiljer sig beroende om kursen tagit plats inom eller utom länet. 

Läs igenom bidragsnormerna innan du fyller i e-tjänsten. Du hittar information om detta här: Kommunens föreningsstöd

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • För att bidrag ska ges ut måste ansökan kompletteras med följande bilagor: Kursprogram, kvitto på kurs- och resekostnader samt kopior av kursintyg om deltagande.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa