Ansöka om tillstånd till hantering brandfarlig vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du ansöka om följande

  • Ansöka om nytt tillstånd
  • Ansöka om innehavarskifte
  • Anmäla föreståndare för befintligt tillstånd
  • Ansöka om förlängning av gällande tillstånd

Hantering av brandfarliga och explosiva varor är förenat med särskilda risker. Regelverket är därför mycket omfattande. Du behöver tillstånd för att hantera brandfarliga och explosiva varor (med några få undantag). I den här tjänsten kan du ansöka om tillstånd gällande brandfarliga varor.

  • Tryck här om ansökan gäller explosiva ämnen.
  • Tryck här om ansökan gäller hantering av gasol vid tillfälliga evenemang (mindre än 120 liter)

Så fungerar e-tjänsten
Logga in i e-tjänsten med BankID och börja fylla i uppgifterna. Du kan när som helst spara ditt ärende och fortsätta fylla i det vid ett senare tillfälle. Sparade ärenden finns i funktionen Mina sidor.

Räddningstjänsten ansvarar för tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiva varor. Kontakta oss via växeln, 0940-14000, om du har frågor om ansökan eller behöver råd och information gällande hantering av brandfarlig eller explosiv vara.

Vad menas med brandfarlig vara och explosiva ämnen?

Med brandfarlig vara menar vi brandfarliga gaser eller vätskor samt brandreaktiv vara. Med explosiv vara menar vi explosiva ämnen, blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. För att hantera brandfarlig eller explosiv vara i sådan mängd att den är tillståndspliktig krävs i regel någon form av utbildning. Detta behövs för att hanteringen ska bli så säker som möjligt.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. Handboken innehåller information från Skellefteå men funktionerna fungerar på samma vis i deras e-tjänsteplattform som i vår. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa