Attefallsanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra så kallat attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter utan bygglov. Men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden för att få ett startbesked. Du kan göra din attefallsanmälan här.

Förutom attefallshus kan du även använda denna tjänst för att anmäla andra mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Exempel på sådana åtgärder är ny- eller tillbyggnation av sovstugor, garage, altan eller takkupor, så kallade attefallstakkupor.

Läs mer om bygglovsbefriade takkupor på Boverkets webbplats.

Vanligt bygglov krävs däremot för takkupor av större slag eller om det är fler än två stycken på fastigheten. Om fastigheten är k-märkt eller inom strandskyddat område måste du också söka vanligt bygglov.

Läs mer om attefallshus på Boverkets webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa