Anmäla ändringar i verksamheten avseende serveringstillstånd alkohol

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla ändringar i verksamheten enligt 9 kap. 11 § alkohollagen (2010:1622). Anmälan ska göras i förväg, eller om det förhållande som föranlett anmälningsskyldighet inte har kunnat förutses, utan dröjsmål. Som företrädare för företaget så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten.

Observera att det måste vara en firmatecknare som gör anmälan.

Följande information och dokument kan behöva anges/bifogas i e-tjänsten

  • Planritning
  • Brandskyddsdokumentation
  • Serveringstider

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa