Anmäla om adressändring eller ändrade familjeförhållanden, förskola/fritids

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten anmäler du ändrad adress eller förändringar i familjesituationen, det kan vara vid en separation eller ny sammanboende.

Du eller ni som vårdnadshavare gör anmälan för att det ska vara rätt uppgifter i vårt system.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. Handboken innehåller information från Skellefteå men funktionerna fungerar på samma vis i deras e-tjänsteplattform som i vår. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940/140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Utbildningsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa