Interested in moving to Vilhelmina Municipality

LÄS MER

How exciting that you're interested in moving to Vilhelmina in northern Sweden! Fill out the simple online form, and we'll contact you as soon as possible.

Frågor om e-tjänsten

Beatrice Hansson
beatrice.hansson@vilhelmina.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa