Ansökan om vågkort att användas vid återvinningscentral

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Verksamhetsavfall kräver vågkort

För annat avfall som uppstår i din verksamhet (ej förpackningar) finns möjlighet att lämna det på de återvinningscentraler (ÅVC) som finns i kommunen.

På Vilhelmina återvinningscentral ska företag, verksamheter och föreningar anmäla att de vill lämna avfall. Då få de tillgång till ett vågkort som registrerar det avfall som lämnas och faktureras för det.

När du kommer för att lämna avfallet ska kortet registreras vid vågen.

Ekipaget ska vägas både när du kommer in med avfallet och när du lämnat avfallet. Avfallet lämnas på avsedd plats. När du har vägt och lämnat avfallet registreras mängden avfall och du debiteras efter vikt eller för de enstaka avfallet som lämnas.

Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige har antagit taxa för verksamheters avfall, grovavfall, farligt avfall och elavfall. Dessa är nu en del av den fastställda renhållningstaxan. 

Du hittar gällande renhållningstaxa här.

Det är samma krav på dig som lämnar verksamhetsavfall som för privatpersoner. Avfallet ska sorteras och fraktas sorterat till vår ÅVC. Där lämnas på avsedd plats.

Grundavgiften

Grundavgiften ger dig möjlighet att komma till vår återvinningscentral. Du registrerar din ankomst via det vågkort som vi tillhandahåller dig.

Vågkort

Samhällsbyggnadsenheten på Vilhelmina kommun tillhandahåller vågkorten. Använd denna e-tjänst eller ta kontakt med ÅVC-personalen eller ansvarig för avfall och återvinning i kommunen. 

På Dikanäs och Saxnäs ÅVC ska företag/verksamheterna/föreningar anmäla till personalen när de kommer för att lämna avfall, debitering sker efter den uppskattade vikten.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa