Beställa tömning av slambrunn eller tank

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här tjänsten kan du beställa tömning av slambrunn eller tank.


Tänk på följande för att underlätta tömningen:

  • Det måste finnas en farbar väg för lastbil fram till slambrunnen.
  • Vägen ska klara av tung trafik. 
  • Vi debiterar extra för onormalt tunga lock. 
  • Märk gärna ut brunnen med en käpp eller liknande. Gamla vägkäppar finns att hämta på kommunförrådet i Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs
  • Väg och brunn ska vara fri från sly, ris och andra hinder
  • Använd kodlås till bommar och lock.
  • Beställning som görs fram till sista april omfattas av ordinarie taxa.
  • Beställning som görs efter sista april omfattas av förhöjd taxa.

För planlagd tömning gäller grundavgift inklusive moms. Övriga avgifter eller tilläggsavgifter framgår av renhållningstaxan.

Kommunen ansvarar ej för skador som kan uppstå på brunn, väg eller omgivande terräng i samband med tömningen, i de fall väg ej uppfyller kraven på bärighet. 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. Handboken innehåller information från Skellefteå men funktionerna fungerar på samma vis i deras e-tjänsteplattform som i vår. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Beställningen ska göras av fastighetsägare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa