Ansökan om kulturellt verksamhetsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kulturellt verksamhetsstöd söks en gång om året för föreningens ordinarie verksamhet med huvudsakligen kulturell inriktning. Stödet avser att täcka delar av föreningens ordinarie verksamhet med huvudsakligen kulturell inriktning. Verksamheten skall av Utvecklingsenheten bedömas vara av sådan art att samhällets stöd bör utgå i form av stöd för verksamheten. Verksamhet för vilken stöd söks ska ha inriktning på musik, teater, film, konst, konsthantverk och kulturminnesvård mm. inom kulturens verksamhetsområde. 

Ansökan skall vara Vilhelmina kommun tillhanda senast 15 april. Till ansökan skall bifogas, förutom verksamhetsplan för kommande år, verksamhets- och årsberättelse och bokslut innehållande resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse och årsmötesprotokoll från senast avslutat verksamhets/räkenskapsår.

Här kan du läsa Vilhelmina kommuns Föreningsriktlinjer: https://www.vilhelmina.se/media/2872/riktlinjer-foer-foereningar-i-vilhelmina-kommun.pdf

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa