Anmäla om start av verksamhet för bad, hygienisk verksamhet, undervisning eller solarium

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du anmäla verksamheter som omfattas av bygg- och miljönämndens hälsoskyddstillsyn. 

Visa verksamheter är anmälningspliktiga enligt 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller 10 § i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5):

Det gäller

  • Lokaler med hygienisk behandling med stickande eller skärande verktyg (t.ex. akupunktur, piercing, tatuering, manikyr och fotvård)
  • Badanläggning för allmänheten, eller bad med många nyttjare (t.ex. bassängbad, badtunna m.m.)
  • Förskola, skola och fritidshem (all form av undervisning och undervisningslokaler)
  • Solarier

När du anmäler ny verksamhet eller ändrar uppgifter om befintlig verksamhet behöver du bifoga en skalenlig ritning (planlösning) med fast inredning och takhöjd samt en beskrivning av ventilationens luftflöden i lokalen. 

På Vilhelmina kommuns hemsida kan du läsa om vilken taxa som tas ut för ditt ärende: Taxor Vilhelmina kommun

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
+4694014000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa