Ansöka om plats i förskola eller fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi erbjuder förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år, om du arbetar, studerar eller söker arbete. Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera varianter på verksamheter inom pedagogisk omsorg. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslösningar. I Vilhelmina är det i första hand förskola och fritidshem som erbjuds. Plats på fristående förskola eller fritidshem söker du hos respektive anordnare.

Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda signerar ansökan. För att se vad som gäller vid exempelvis tilldelning av plats se förskolans tillämpningsregler som du hittar här: Taxor Vilhelmina kommun

OBS! Ett barn per ifylld e-tjänst.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940/140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Utbildningsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering av båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa