Ansöka om plats i förskola eller fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vi erbjuder förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år, om du arbetar, studerar eller söker arbete. Om barnet har två vårdnadshavare krävs att båda signerar ansökan. För att se vad som gäller vid exempelvis tilldelning av plats se förskolans tillämpningsregler som du hittar här: Taxor Vilhelmina kommun

 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940/140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Utbildningsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Signering av båda vårdnadshavare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa