Anmälan catering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten kan du som har serveringstillstånd anmäla catering.

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap ska ha ett stadigvarande serveringstillstånd i den kommun serveringen ska ske.
Inför varje serveringstillfälle där alkohol ska serveras, ska en anmälan skickas in till berörd kommun, så att lokalen där serveringen äger rum kan godkännas av brandskyddsmyndigheten. Tillståndsmyndigheten lämnar besked om beslut.

Om vi bedömer att räddningstjänsten behöver uttala sig gällande lokal eller brandsäkerhet skickar vi vidare din ansökan på remiss till räddningstjänsten innan vi tar beslut. 

På den här sidan kan du se vilken taxa som tas ut för anmälan: Taxor Vilhelmina kommun

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Du har serveringstillstånd

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa