Ansöka om uppehåll i avfallstjänster

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om uppehåll i sophämtning ska göras skriftligen av fastighetsinnehavare, eller nyttjanderättshavare, till Miljö och byggnadsnämnden minst sex (6) veckor före avsedd uppehållsperiod. Ansökan får avse en tidsperiod upp till och med sex (6) år. Grundavgift debiteras alltid.

Om ditt fasta boende eller fritidshus inte ska nyttjas under en period eller säsong kan du:

- ansöka om uppehåll av hämtning av av hushållsavfall från ditt fasta boende (åretruntboende).  Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall (tömning av hushållskärlet) vid permanentbostad kan medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst sex (6) månader.

- ansöka om uppehåll av hämtning av hushållsavfall från ditt fritidshus samt befrielse från från tömningsavgiften. Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall (eller inlämning av avfall vid central uppsamlingsstation, CUS) , och annat bostadshus som inte är permanentbostad, kan medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under minst tolv (12) månader.

Om du vill ansöka om förlängt slamtömningsintervall så ska du istället använda den här e-tjänsten: https://sjalvservice.vilhelmina.se/forlangt_tomningsintervall

 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsägare eller arrendator

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa