Beställa nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga en ny huvudbyggnad behöver du oftast beställa en nybyggnadskarta som används som grund för din situationsplan. I denna e-tjänst beställs kartan av kommunen, som då kommer besöka fastigheten där du vill bygga för att göra mätningar av platsen. Denna e-tjänst riktar sig till byggherren för byggnationen.

I normalfallet tar det ca tio dagar innan du har kartan men under semesterperioden kan det ta längre tid. Tänk därför på att begära nybyggnadskartan i tid inför sommaren.

När du har fått din karta är den giltig i 6 månader, vilket betyder att du bör ansöka om bygglov innan dess.

Nybygnadskartan används som underlag när du ska ta fram den situationsplan som du sedan ska lämna in tillsammans med eller som komplement till bygglovsansökan hos Miljö och byggnadsnämnden.

På Vilhelmina kommuns hemsida kan du läsa om kostnad för nybyggnadskartan, https://www.vilhelmina.se/kommun-och-politik/taxor-vilhelmina-kommun/

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa