Beställa nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga en ny huvudbyggnad behöver du oftast beställa en nybyggnadskarta som används som grund för din situationsplan. I denna e-tjänst beställs kartan av kommunen, som då kommer besöka fastigheten där du vill bygga för att göra mätningar av platsen. Denna e-tjänst riktar sig till byggherren för byggnationen.

När du har fått din karta är den giltig i 6 månader, vilket betyder att du bör ansöka om bygglov innan dess.

I normalfallet tar det ca tio dagar innan du har kartan men under semesterperioden kan det ta längre tid. Tänk därför på att begära nybyggnadskartan i tid inför sommaren.

På Vilhelmina kommuns hemsida kan du läsa om kostnad för nybyggnadskartan, https://www.vilhelmina.se/kommun-och-politik/taxor-vilhelmina-kommun/

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa