Ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen

LÄS MER

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ger stöd och hjälp till barn, ungdomar, vuxna och familjer.

Du kan få stöd från IFO av olika anledningar. Till exempel om du eller någon i din närhet:

  • har ett missbruk.
  • behöver stöd i föräldrarollen.
  • mår dåligt i en relation.
  • blir utsatt eller riskerar att bli utsatt för hot eller våld.

Hjälp och stöd direkt

I många fall kan du vända dig direkt till den enhet eller mottagning som ger det stöd du behöver. I listan längst ner finns användbara länkar till information om verksamheter som du kan vända dig direkt till.

Ansök om stöd hos IFO

Du kan också ansöka om stöd från IFO genom att göra en digital ansökan på den här sidan eller genom att fylla i en pappersblankett.

Ekonomiska svårigheter

Om du har ekonomiska svårigheter kan du läsa mer om försörjningsstöd och ansöka i en särskild tjänst genom att trycka här. 

Är du orolig för ett barn eller en vuxen?

Tryck här för att läsa mer om hur du gör en orosanmälan till socialtjänsten. Du kan anmäla oro för ett barn, en ungdom eller en vuxen.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Socialnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Den som ansökan avser är boende i Vilhelmina kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa