Beröm och klagomål (sociala verksamheten)

LÄS MER

Beröm och klagomål

Vi har som målsättning en verksamhet med god kvalitet och ett gott bemötande. Klagomål ses av oss som positiv information som kan medverka till att förbättra verksamheten och skapa förtroendevinster. Om du har synpunkter på vår verksamhet såväl positiva som negativa kan du fylla i denna e-tjänst som hamnar hos oss. Du kan välja att vara anonym men om du lämnar ut ditt namn får du ett svar från oss! Du kan också välja att lämna in via en blankett som du hittar på vår hemsida. 

OBS! Om du vill vara anonym och säkert vill skydda din identitet, rekommenderar vi dig att: 

 1. Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.  Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare. 

 1. Ange inte namn och kontaktuppgifter i e-tjänsten 

 1. https://sjalvservice.vilhelmina.se/berom_klagomal

  Vid frågor om e-tjänsten eller hur ärendet hanteras inom Vilhelmina kommun så kan du höra av dig till socialförvaltningen. 

Information om hantering

När dina synpunkter kommit in till oss så kommer de att lämnas över till chefen för den enhet du har kontakt med och kommer att ligga till grund för direkta åtgärder och/eller mera långsiktiga åtgärdsplaner.

Avser klagomålet insats enligt Hälso- och sjukvårdslagen kommer ärendet att översändas till Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd.

"Beröm och klagomål" behandlas i följande ordning:

Steg 1

Om Du har ett klagomål är det i första hand den verksamhet som berörs som skall svara dig. Vi översänder då Ditt "beröm och klagomål" till ansvarig arbetsledare inom:

 • Handikappomsorg
 • Individ och familjeomsorg
 • Medicinsk enhet
 • Äldreomsorg.

Steg 2

Om du inte känner dig nöjd med det besked du fått eller inte fått något besked inom 21 dagar så kan du gå vidare. Vi överlämnar då dina "beröm och klagomål" till:

 • Handikappomsorgschef
 • Ifo-chef
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • Äldreomsorgschef

Steg 3

Om du fortfarande inte känner dig nöjd trots att du gått igenom steg 1 och steg 2 kan du igen gå vidare. Vi överlämnar då dina "beröm och klagomål" till:

 • Förvaltningschef

Steg 4

Om du fortfarande inte känner dig nöjd trots att du gått igenom steg 1-3 så överlämnar vi slutligen dina "beröm och klagomål" till:

 • Socialnämndens arbetsutskott

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa