Ansöka om förlängt slamtömningsintervall (e-blankett)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du en permanent bostad eller ett fritidshus kan i vissa fall ändra intervallen för slamtömningen till vartannat år. 

Du kan få utökat tömningsintervall för din slamavskiljare under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön, att din avloppsanläggning har tillstånd enligt miljöbalken och att slamavskiljaren har en våtvolym om minst 2 kubikmeter med efterföljande rening. Miljö- och byggnadsnämnden kommer även göra en bedömning utifrån anläggningens belastning och funktion för att du ska få dispens från ordinarie intervall.

Läs mer på Vilhelmina kommuns hemsida om slamtömning.

Läs om Vilhelmina kommuns taxor här.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-14000

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa