Omprövning av förvaltarskap

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Varje år kontrollerar överförmyndarkansliet alla förvaltarskap i Vilhelmina kommun. Det begärs in uppgifter från förvaltaren, men även andra t.ex. anhöriga, läkare eller personal vid boende. Du som är förvaltare anger om förvaltarskapet är rätt för huvudmannen som huvudmannens liv ser ut just nu. Livet kanske har ändrats på ett sätt som gör att det räcker med stöd av god man?

När uppgifterna kommit in till oss och det har gjorts en kontroll, tas ställning till om förvaltarskapet behövs eller om det borde förändras. Både huvudmannen och förvaltaren får besked om ställningstagandet. Skulle det vara aktuellt att förvaltarskapet inte längre behövs så kommer en ansökan att skickas till tingsrätten med begäran om att förvaltarskapet ska upphöra, eller att det bör ändras till godmanskap.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940/140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa