Entledigande från uppdrag som god man/förvaltare - Egen begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du haft uppdrag som god man/förvaltare och vill avsäga dig uppdraget så använder du denna e-tjänst. Du kan läsa mer information från överförmyndare här:  https://www.vilhelmina.se/omsorg-och-hjaelp/oeverfoermyndare/

 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940/140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa