Intresseanmälan för uppdrag som god man/förvaltare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En god man och förvaltare hjälper vuxna personer som på grund av ett kvalificerat hjälpbehov inte kan klara sig själv. Det kan till exempel handla om att hjälpa till att betala räkningar eller ansöka om bidrag eller insatser av olika slag. Att vara en god man kan innebära något av tre olika uppdrag; att bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja om person.  Att vara god man/förvaltare handlar inte om att städa och vårda.  

Vem är det man hjälper?
Hjälpbehoven skiftar. Det kan vara personer, både äldre och yngre, som har minnessvårigheter, begåvningshandikapp, psykiska störningar, missbruksproblem, fysiska sjukdomar och skador som gör att de behöver hjälp.

Vad förväntas jag göra?
Som god man och förvaltare bör du vanligtvis träffa din huvudman en gång i månaden. I början kan det behövas tätare kontakt innan ni lärt känna varandra och fått in rutiner. Den gode mannen och förvaltaren ska i regel betala räkningar och företräda huvudmannen i olika sammanhang, exempelvis i kontakten med myndigheter. En god man/förvaltare disponerar i regel självständigt över ett av huvudmannens konton och måste spara på verifikationer.

Vilka är gode män och förvaltare?
Det är ganska vanligt att anhöriga är goda män och förvaltare. Det kan också vara personer som arbetar/har arbetat som banktjänstemän, på försäkringskassan, inom kyrkan, inom vården eller liknande. Du kan även ha andra livserfarenheter.

Får jag något betalt?
Att vara god man och förvaltare är delvis ett ideellt uppdrag. Du har dock rätt till ett skäligt arvode och ersättning för kostnader. Hur stort ditt arvode blir bestäms av överförmyndaren och beslutas en gång om året. Överförmyndaren bestämmer om det är huvudmannen eller kommunen som ska betala.

Vem avgör om jag kan bli god man eller förvaltare?
Det är överförmyndaren som bedömer om en person är lämplig att bli god man eller förvaltare. Överförmyndaren kontrollerar bland annat att du inte har några betalningsanmärkningar och att du inte finns med i belastningsregistret.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940/140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa