Årsräkning/årsuppgift (till överförmyndare)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du sammanställa den omyndiges/huvudmannens årliga inkomster, tillgångar och utgifter. E-tjänsten fylls i av god man, förvaltare, förmyndare eller särskilt förordnad förmyndare och ska vara ifylld och signerad senast 1 mars innevarande år. Genom att signera intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna sluträkning är riktiga.

 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940/140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa