Redogörelse, bilaga till årsräkning/årsuppgift/sluträkning (till överförmyndaren)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna redogörelse är ett underlag för arvodesbedömningen. De flesta uppgifterna ingår som en naturlig del i godmanskap. Flera uppgifter sker kanske aldrig eller bara någon enstaka gång under ett godmanskap. För att få en bättre bild av vilka åtgärder du som god man eller förvaltare har företagit för din huvudman ber vi dig lämna in uppgifterna i denna e-tjänst.

 

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940/140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Kommunstyrelsen
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa