Anmälan om försäljning av tobak

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du för avsikt att börja sälja tobak? Då måste du anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden innan verksamheten påbörjas. Det gör du enklast via vår e-tjänst.
Kontakta Vilhelmina kommuns växel om du föredrar att använda en blankett: 0940 – 140 00.

Avgift

För vårt arbete med registreringen av din anmälan tar vi ut en avgift som motsvarar en timmes handläggningstid, enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Vilhelmina kommun. Timavgiften är för närvarande 1050 kr.

Tillsynsbesök görs varje år och då gör vi tillsammans med er en genomgång av gällande villkor. Vilhelmina kommun har även möjlighet att genomföra kontrollköp som en del av tillsynsuppdraget. Tillsynsbesök timdebiteras enligt ovanstående taxa.

Mer information om tobaksförsäljning samt om våra avgifter kan du läsa på Vilhelmina kommuns hemsida.

Villkor för försäljning av tobak

  • Tobak får inte säljas till ungdomar under 18 år och den som lämnar ut tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att mottagaren har uppnått rätt ålder.
  • Tobaksförsäljare är skyldiga att informera om åldersgräns i form av åldersdekaler.
  • Den som bedriver detaljhandel med tobak är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt och skriftligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.  
    En kopia av egenkontrollprogrammet ska lämnas in i samband med anmälan.

För mer information om vad egenkontrollprogrammet ska innehålla, se Vilhelmina kommuns hemsida samt Folkhälsomyndighetens hemsida. www.folkhalsomyndigheten.se.

Åldersdekaler

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du åldersdekaler för utskrift eller beställning: Åldersdekaler

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.

Läs mer på Bolagsverkets webbplats: Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Frågor om e-tjänsten

Vilhelmina kommun, växeln
vaxeln@vilhelmina.se
0940-140 00

Personuppgiftsansvarig

Vilhelmina kommun, Miljö- och byggnadsnämnden
gdpr@vilhelmina.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa